Dökümanlar

IPA Programı

IPA Nedir? Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Dönemi de I Dönemin devamı niteliğinde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına

Özel Sektör Destekleri

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERIMerkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en

IPA Süreci

2014-2020 yılları arasında yürütülecek IPA II Dönemi kapsamında sunulacak finansman programları yoğun bir hazırlık süreci gerektirmektedir, ilgili kamu kurumunun program öncelikleri ile paralel hedeflerini gerçekleştirmeye

Fonlar

KAMU YATIRIMLARIKatılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Dönemi de I Dönemin devamı niteliğinde, ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik